CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Đây là Tuyên bố về Chính sách bảo mật thông tin của ứng dụng Soudian (“App”) và các Website của Soudian (“Website”) được điều hành và duy trì bởi Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hà Nội Châu Thiên (sau đây gọi là “Châu Thiên” hoặc “chúng tôi”), là bên kiểm soát việc xử lý tất cả các dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua App và Website này.

Tuyên bố này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo vệ dữ liệu của bạn và các tùy chọn mà bạn có để kiểm soát dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Mục Đích Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Các thông tin thông tin cá nhân của bạn, có thể được chúng tôi sử dụng vào những mục đích hợp pháp dưới đây:

– Sử dụng để xác nhận đơn đặt hàng khi bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ trên App và Website của chúng tôi;

– Dùng trong việc gửi thông báo, thực hiện các chương trình quảng cáo, PR cho các dịch vụ trên App và Website bao gồm:

• Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội;

• Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích cải tiến chất lượng dịch vụ và phát triển các dịch vụ mới;

• Dùng để liên lạc với thành viên khi chúng tôi điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận;

• Dùng để trả lời các thắc mắc của khách hàng: Chúng tôi sẽ trả lời khách bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của khách hàng.

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ khách hàng bao gồm và không giới hạn bởi các thông tin như sau:

– Khách hàng trực tiếp cung cấp: Khách hàng trực tiếp cung cấp bao gồm: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và các tài khoản mạng xã hội khác.

– Khách hàng tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng tương tác trên App và Website.

– Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi thu thập thông tin khách hàng từ các nguồn hợp pháp khác.

Thời gian lưu trữ thông tin

– Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên App và Website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;

– Chỉ được chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của khách hàng khi có sự cho phép từ khách hàng hoặc cho bên thứ 3 trong các trường hợp dưới đây:

• Cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 là đối tác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi trong việc thực hiện đơn hàng, xây dựng thiết kế App, Website và đơn vị bảo mật thông tin khác;

• Cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 là đối tác thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại liên quan đến App và Website của chúng tôi.

• Chuyển giao kinh doanh (nếu có): Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

– Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hà Nội Châu Thiên.

– Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0109006962 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 28 tháng 11 năm 2019.

– Trụ sở chính: I01-L04, Khu A, Khu ĐTM Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.