Chất lượng sản phẩm và chế độ bảo hành sản phẩm

Thử nghiệm nghiêm ngặt

Mỗi sản phẩm đều được thử nghiệm nghiêm ngặt về chức năng và chất lượng, vượt quá yêu cầu kiểm tra chất lượng quốc gia và tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng trên 99,85%.

Bảo hiểm tất cả sản phẩm

Tất cả các sản phẩm của dây chuyền đã được Bảo hiểm bởi Bảo hiểm Trách nhiệm Thương mại Toàn diện Thương mại Thái Bình Dương, bao gồm tất cả các trường hợp như sản xuất sản phẩm, sử dụng sản phẩm, bồi thường tai nạn và bồi thường mặt bằng cho thuê.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *